Test2

 

 

 

Konsultasjon/Undersøkelse 590,-
Røntgen 100,-
Lokal eller regional anestesi 130,-
Fylling 1 flate 550,-
Fylling 2 flate 1000,-
Fylling 3 flate eller mer 1200,-
Rotfylling av fortann 2800,-
Rotfylling av premolar 3500,-
Rotfylling av molar 4100,-
Ukomplisert trekking av tann eller rot 750,-
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2300,-
Incisjon av abscess 1100,-
Cystektomi 3000,-
Behandling av marginal periodontitt 1000,-
Behandling av gingivitt 700,-
Tannsteinsrens og polering 450,-
Helkrone 5500,-