PRISER

I henhold til forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester, viser vi til prisliste som er gjeldende for våre tannlegetjenester.

Prisene gjelder fra november 2023.