Snorking

  • Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter. Hos barn er årsaken til snorking og obstruktiv søvnapné syndrom (OSAS) som oftest forstørrede mandler og polypper.
  • Ca 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60 års alder. Ved 30 års alder er andelen ca 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner.
  • Vi deler alvorsgraden av søvnapnéer i tre kategorier: mild , moderat og avorlig. 
  • Mild: gjennomsnittlig 5-15 pustestanser i timen.
  • Moderat: gjennomsnittlig 15-30 pustestanser i timen.
  • Alvorlig: gjennomsnittlig over 30 pustestanser i timen.

Snorkeskinnebehandling mot søvnapnè og snorking er anerkjent og veldokumentert. Den blir foretrukket ved behandling av mild til moderat søvnapné og sosial snorking i de fleste land. Snorke/søvnapne behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger på sykehus.

Glade Smil Tannlege fått opplæring av tannlege Reinert Amundsen (Glade Smil AS) som var første tannlege i Skandinavia (trolig også Europa) å tilby denne behandlingen. Han fått opplæring av tannlege Thomas Meade fra USA. Våre tannleger har deltatt på kurs i Somnodonti.

VI ER HER FOR DEG. SPØR OSS HVIS DU LURER PÅ NOE….

Ring oss: 45911020 eller 51666793