Krone/bro behandling. 

Når en tann er sterkt skadet, og mye av selve tannen må fjernes, kan det være aktuelt å lage en krone. Tannlegen må vurdere om det er nok igjen av tannen din til å lage en fylling, eller om det er nødvendig med en tannkrone. En krone/tannkrone er en heldekkende erstatning som festes til det som er igjen av din egen tann.

Hvis mye av den opprinnelige tannen er borte som følge av store hull, frakturer eller store, gamle fyllinger, kan det være vanskelig å oppnå god funksjon, holdbarhet og estetikk med en plastfylling. Tannen bør ha en krone.

Vi fjerner gamle fyllinger i tannen, og sliper og former til den gjenværende delen av tannen. Deretter tas det et avtrykk med en silikonmasse som sendes til en tanntekniker. Her støpes og modelleres en ny tann i porselen, eller eventuellt gull med porselen utenpå. Den nye tannen limes som en hette rundt resten av den opprinnelige tannen.

Man oppnår da en tann som både ser ut som og føles som en ny tann.

Dersom du mangler en eller flere tenner og ønsker å erstatte disse, kan løsningen være en bro. En bro i munnen, fungerer slik at man lager tannerstatninger for de manglende tennene, og fester disse i friske tenner på hver side. De friske tennene må først slipes til av tannlegen, slik at de skaper godt feste for broen.